Bøgballe Friskole

Tilbygning

Bøgballe Friskole / / Arkitektur / / 2013

Skitseforslag til tilbygning af eksisterende skole. Forslaget føjede 2 klasselokaler og et fælles samlings-/læringsareal til den eksisterende bygningsmasse. Det ene klasselokale kan sammenkobles med fællesarealet via en mobilvæg og derved øge fleksibiliteten. I fællesarealet er der en “læringstrappe”, der kan bruges til gruppeopgaver og fællessamlinger. Skitseforslaget blev i store træk realiseret.