Control unit

Fleksibel og pladsoptimeret kontrolpanel til mandskabslifte

TIME Danmark A/S / / 2015-16

Fleksibilitet, pladsoptimering og ergonomi er nøgleord for dette projekt.

Fleksibel montering – kontrolpanelet kan monteres ind- eller udvendigt på kurven og kan justeres i forskellige vinkler. Pladsoptimering – kontrolenheden er designet så kompakt som muligt for at kunne tillade en indvendig montering i en i forvejen kompakt kurv. Ergonomi – mulighed for at kunne tilpasse kontrolpanelets vinkling i forhold til operatøren øger ergonomien.

Et forskydeligt låg beskytter kontrolpanelet imod vind og vejr når det ikke er i brug.

Flexible and space-optimized control panel for van mounted access platforms

Flexibility, space optimization and ergonomics are key words for this project.

Flexible mounting – The control panel can be mounted inside or outside the cage and can be adjusted at different angles. Space optimization – the control unit is designed as compact as possible to allow an internal mounting in an already compact cage. Ergonomics – the ability to adjust the angle of the control panel in relation to the operator increases ergonomics.

A sliding lid shields the control panel from the elements when not in use.