Klippen

Nyt missionshus i Øster Snede

Øster Snede Indre Mission / / Arkitektur / / 2010-2012

I perioden 2010 til 2012 tegnede jeg og medvirkede til opførelsen af det nye missionshus Klippen i Øster Snede. Herunder er beskrevet nogle af de tanker der ligger bag huset.

”et fleksibelt hus”
Klippen er tegnet som et fleksibelt hus. Det er muligt at afholde flere aktiviteter samtidigt. Lokalerne kan tilpasses møder af varierende størrelse med til- og frakobling af rum. Fra 2 til ca. 500 personer. Dette opnås vha. mobilvægge og den måde salene er placeret i forhold til hinanden.

”et nærværende hus”
I grundplanen er der lagt vægt på kontakten mellem publikum og taler. Publikum er maksimalt er vinklet 45 grader på taleren og taleren skal maksimalt overskue et publikum over 90 grader.

Set fra scenen
Set fra salen

”et rummeligt hus”
Vi vil gerne skabe de bedste rammer både fysisk & psykisk. Når mange skal samles i et rum er det vigtigt med luft og højt til loftet for at undgå iltmangel og trykkende fornemmelser. Fx er der udover loftshøjden i den store sal brugt den effekt at loftet stiger op imod scenen for herved at skabe en opløftet stemning.

”et hus for alle aldre”
Vi har i udformningen af Klippen ønsket at den må blive brugt af alle aldre. Der er niveau fri adgang. Der er mulighed for at tage selv de mindste med til møderne vha. småbørnsrummet for enden af store sal. Her kan man sidde ugeneret og stadig være en del i mødet.

”et tidssvarende hus”
Klippen er tegnet som et tidssvarende hus med integrerede A/V løsninger og et køkken, hvor der kan produceres mad i store mængder. På A/V siden har vi fx en storskærm centralt placeret over scenen der også kan ses fra de 2 sidesale pga. mobilvæggenes højde. I sidesalene er der monteret monitorer der kan kobles sammen med store sal, men også fungere selvstændigt. I aktivitetssalen er der monteret storskærm til spillekonsol eller filmfremvisning. I foyeren er der en skærm der skal fortælle om husets aktiviteter, men også kan vise signalet fra den store sal.

”et centralt hus”
Ud af flere muligheder valgte vi en placering nord for Ribevej overfor Øster Snede Skole.

Begrundelserne for placeringen er:
• at den giver en god synlighed udadtil.
• at det er en central placering i sognet og en central placering i et område hvor udviklingen sker og folk flytter til.
• at det er tæt på andre faciliteter: skole, hal & idrætsplads. Mulig synergi
• at grunden er stor og bred nok til at kunne opføre et tilpas fleksibelt hus

”et åbent hus”
I udformningen af Klippen er der lagt vægt på at det er et åbent hus. Der er indsigt til de aktiviteter der foregår i huset og udsigt til omgivelserne. Nord- og østfacaden forskydes i spring så der opnås yderligere ind- /udsigt til salene fra henholdsvis syd og vest. Hvis man kommer kørende ned ad Ribevej mod skolen (og kniber øjnene lidt sammen) ligger Klippens 2 bygningskroppe på hver side af den store sal som to åbne fremstrakte arme, der leder og tager imod folk.

”et lyst hus”
Det har været intentionen at skabe et lyst og venligt hus. Store og mange vinduesarealer udadtil. De forskudte nord- og østfacader og ovenlyset har den fordel at de indvendige facadevægge oplyses og spreder indirekte lys ind i salene. Indvendige vinduesarealer imellem foyer og salene fordeler det naturlige lys rundt og lysner de steder der ellers kunne virke mørke pga. bygningens dybde. Den kunstige belysning består primært af nedhængte lamper med opalskærme der også oplyser loftet. Lamperne i Store sal hænger lidt højere for at alle kan se skærmbilledet uforstyrret.

”et lydoptimeret hus”
I udformningen af Klippen er der også arbejdet med akustikken. Vi har ønsket at skabe en god lyd. De mange vinkler og de skrå lofter medvirker til at sprede lyden uden stående lydbølger. Lofterne er udført i lyddæmpende materiale og der indmuret akustikfelter i Store sal til at regulere lyden.

“Fakta”
• 777 m2
• 4 sale
• Foyer: garderobe, uformelt mødested, ståkaffe ved cafeborde.
• 2 møderum
• Køkken: professionelt med mulighed for at lave mad til mange l
• Toiletter: 4 almindelige og 2 handicap. Der er brus i handicap der kan bruges hvis der skal holdes lejr i huset.
• Depot: opbevaring af ekstra borde og stole m.m. Værksted. Teknik. Hems til ekstra opbevaring.
• 6000m2 grund
• Parkeringsplads med plads til 70 biler
• Overdækket areal ved begge sider af indgangen. Giver mulighed for at stå i læ, parkere barnevogn eller trække frisk luft
• Flisearealer rundt om hele Klippen.
• Multibane etableret på den nordvestlige del af grunden.